Още две нови площадки за игра ще радват децата в община „Родопи“, кметът Павел Михайлов откри строителството в селата Кадиево и Оризари

Община „Родопи” ще изгради две площадки за деца на територията на селата Оризари и Кадиево. Това са поредните съоръжения, които ще бъдат монтирани с финансовата подкрепа по Програма за развитие на селските райони на ДФ „Земеделие“.

След Ягодово, Крумово и Брестник, и децата на Оризари и Кадиево ще имат възможност да се радват нa нов кът с разнообразни съоръжения, където ще могат да играят безопасно.

Началото на строителните дейности даде кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов. На събитието присъстваха председателят на управителния съвет на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” Румяна Самоковарева, изп . директор на сдружението Даниела Салкина , заместник-кметът на община „Родопи“ Емилия Иванова, кметовете на двете населени места -Йордан Тотев на Оризари и Лиляна Петрова, кмет на Кадиево, граждани.

Предвидено е изграждане на комбинирани детски площадки за деца  от 3 до 12 години, доставка и монтаж на оборудването, озеленяване, облагородяване на терена и извършване на рекреационни дейности, както и изграждане на вертикална планировка и електро.

„Целта на инвестицията е да подобри условията на живот и отдих в населените места.  Така не само ще задържим младите хора, но идеята е да  работим в посока увеличаване на местата, където в селата може да се спортува  и хората да прекарват пълноценно свободното си време ”, коментира кметът Павел Михайлов.

Проектът “Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Златитрап, Оризари и Кадиево, находящи се на територията на Община „Родопи“ e тристранен между Общината, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие” по Договор № BG06RDNP001-19.234-0005-C01. Общата стойност на проекта e 89 508,58 лева. От тях 80 557,72 лева са  европейски средства, а останалата сума е финансирана от държавата.

Целта е облагородяване на селата на територията на Община „Родопи“ чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии. Инвестицията ще подобри условията на живот и отдих в отделните населени места.