Окончателен резултат на кандидатите за длъжността Главен експерт „Счетоводство“

Извлечение от протокол, относно определяне на окончателния резултат на кандидатите от проведения конкурс за длъжността Главен експерт „Счетоводство“ :