Одобрен проект „СМР за подобряване на материална база на Домашен социален патронаж в с.Брестовица“

Одобрен е проект ,,Строително-ремонти работи за подобряване на материална база на Домашен социален патронаж в село Брестовица, Община ,,Родопи” с финансиране от Фонд ,,Социална закрила‘‘ :