Обявление ОД „Земеделие“ – Пловдив

Областна дирекция „Земеделие“ -Пловдив уведомява за стартирането на специализирани теренни проверки на физическите блокове на територията на област Пловдив по представени списъци от Министъра на земеделието