Обяви и съобщения – Архив 2019 г.

[31 Октомври 2019] ДГ „Надежда“, с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност учител. [Прочети]


[27 Септември 2019] ДГ „Първи юни“, с.Брестовица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[26 Септември 2019] ДГ „Пролет“, с.Цалапица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ „Ралица“, с.Белащица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ „Надежда“, с.Брестник, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ „Веселушка“, с.Марково, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ „Родина“, с.Устина, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[05 Септември 2019] ДГ „Родина“,с.Устина, обявява 2 (две) свободни работни места за длъжност учител. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ „Надежда“,с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ „Надежда“,с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност учител. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ „Пролет“,с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност детски учител. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ „Пролет“,с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност готвач ДГ. [Прочети]


[02 Септември 2019] ДГ „Ралица“,с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност помощник възпитател. [Прочети]


[15 Август 2019] ДГ „Първи юни“,с.Брестовица, обявява две свободни работни места за длъжност помощник възпитател. [Прочети]


[09 Август 2019] ДГ „Ралица“,с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност учител в група. [Прочети]


[08 Август 2019] ДГ „Ралица“,с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност учител в група. [Прочети]


[02 Август 2019] ОУ „Васил Левски“,с.Брестник, обявява следните вакантни работни места за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[02 Август 2019] ДГ „Пролет“,с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност медицинска сестра в яслена група. [Прочети]


[01 Август 2019] ДГ „Пролет“,с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност домакин. [Прочети]


[11 Юли 2019] ДГ „Надежда“,с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[06 Юни 2019] ДГ „Надежда“,с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[14 Май 2019] Обявление от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Марково за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] ДГ „Надежда“,с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Веселушка“ с.Марково за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Снежанка“ с.Крумово за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Синчец“ с.Браниполе за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Родина“ с.Устина за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Ралица“ с.Белащица за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Пролет“ с.Първенец за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Пролет“ с.Ягодово за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Пролет“ с.Цалапица за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Надежда“ с.Брестник за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Първи юни“ с.Златитрап / с.Кадиево за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ „Първи юни“ с.Брестовица за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[22 Април 2019] ДГ „Пролет“,с.Ягодово, обявява свободно работно място за длъжност помощник-възпитател: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Веселушка“, с.Марково за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Снежанка“, с.Крумово за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Синчец“, с.Браниполе за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Родина“, с.Устина за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Ралица“, с.Белащица за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Пролет“, с.Първенец за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Пролет“, с.Ягодово за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Пролет“, с.Цалапица за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Надежда“, с.Брестник за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Първи юни“, с.Златитрап / с.Кадиево за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ „Първи юни“, с.Брестовица за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[23 Март 2019] ДГ „Ралица“, с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност медицинска сестра в яслена група. [Прочети]


[23 Март 2019] Ръководството на ОУ“Васил Левски“ с.Брестник обявява свободно работно место за учител начален етап за учебната 2018/2019г. [Прочети]


[21 Февруари 2019] ДГ „Снежанка“,с.Крумово, обявява свободно работно място за длъжност учител. [Прочети]


[23 Януари 2019] ДГ „Надежда“,с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[10 Януари 2019] Ръководството на ОУ“Васил Левски“ с.Брестник обявява свободно работно место за учител по Човек и природа за учебната 2018/2019г. [Прочети]