Обществено обсъждане – доклад по ОВОС за кариера с.Първенец

Съобщение до всички заинтересовани лица : На 13.03.2023 год./понеделник/ от 18,00 ч. в сградата на читалище „Съзнание“ – с.Първенец, ул. „Съединение“ № 57, ще се проведе общественото обсъждане на коригиран и допълнен доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249дка), землището на с. Първенец, Община „Родопи“.