Обява на ОСЗ-Родопи

Уведомление от „Общинска служба по земеделие“ – Родопи за изготвени предварителни регистри на имотите за землища в ОСЗ – Родопи, както следва: с.Златитрап, с.Крумово, с.Лилково, с.Марково, с.Оризари, с.Първенец, с.Устина и с.Цалапица за стопанската 2022-2023г.