Обява на основание Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Билд инерт“ ЕООД за „Поддържане на проводимостта на коритото на р.Марица, чрез изземване на наносни отложения, преди вливане на р.Чая, в землище на с.Катуница и с.Чешнегирово, община Садово, с.Рогош, община „Марица“ и с.Ягодово,  община „Родопи“ и  „Възстановяване и укрепване на ерозирали участъци от левия бряг на р.Марица, чрез преместване на наносни отложения, в землището на с.Рогош“, община „Марица“, област Пловдив“ :