Обява на основание Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за уведомление за инвестиционно намерение  с вх.№ 32-01-164#1/30.05.2024г. от „Билд инерт“ ООД за „Поддържане на проводимостта на коритото на р.Марица, чрез изземване на наносни отложения, преди вливане на р.Чая, в землище на с.Катуница и с.Чешнегирово, община Садово, с.Рогош, община Марица и с.Ягодово,  община „Родопи“ област Пловдив“ :