Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Христов, Захари Христов, Емил Христов и Василка Шехова за „Жилищно строителство – 12 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Ягодово :