Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йозген Рамаданов за „ТИР паркинг, магазин и заведение за бързо хранене“ в ПИ в землището на с.Ягодово :