Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ганди Абусаед за „Индивидуално ниско жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица :