Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Милев и Албена Милева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Мерите-2“ :