Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Център фор диспратив иновейшън“ ЕООД за „Тестова лаборатория за декомпозиране на метан“ в ПИ в землището на с.Браниполе :