Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нина Бахчеванова и Пенка Георгиева за „Жилищно строителство – 6 броя УПИ и изграждане на сондажни кладенци“ в ПИ в землището на с.Марково :