Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Д и Д инвест 2024“ ООД за „Жилищно строителство – 12 броя УПИ и улица – тупик“ в ПИ в землището на с.Белащица :