Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Богданов за „Индивидуално ниско жилищно застрояване с изграждане на 35 броя еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Белащица :