Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Пламен Бонев за „Жилищно строителство, разширение на път и  изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник :