Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Стоенчев за „Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 25 метра“ в ПИ в землището на с.Марково :