Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „СФС Пропъртис“ ООД за „Жилищно строителство – 8 броя жилищни сгради и изграждане на 8 броя сондажни кладенци“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“ :