Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Маракан БГ“ ЕООД за „Шоурум с магазин за промишлени стоки и авточасти и офиси,  изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник :