Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йорданка Щерева за „Жилищно строителство – 12 броя УПИ и изграждане на 12 броя сондажни кладенци“ в ПИ в землището на с.Белащица :