Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Генчин за „Изграждане на склад за строителни материали, автомивка, автосервиз и кафе аператив“ в ПИ в землището на с.Цалапица :