Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Стоянов за „Изграждане на  складова база и сондажни  кладенци с дълбочина до 20м.“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Мерата“ :