Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Инджовстрой“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“ :