Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Заложна къща – Кеш и корект“ ЕООД за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“ :