Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Матей Калинов за „Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :