Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дег инвест“ ЕООД за „Изграждане на  съоръжение за водовземане  – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Тръновица“ :