Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Аргиров, Светлана Даскалова, Стоянка Тотева-Божинова, Атанаска Иванова, Лиляна Стоева, Йордан Памуков, Грозданка Симова и Николай Тотев за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“ :