Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Нидас комерсиал“ ЕООД за „Търговска и складова дейност – склад за промишлени стоки, включващо и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 20 метра“ в ПИ в землището на с.Марково :