Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Зайков за „Жилищно строителство – 14 броя сгради“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“ :