Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Бил инерт“ ЕООД за „Поддържане на проводимостта на коритото на р.Марица, чрез изземване на наносни отложения, преди вливане на р.Чая“ в землище на с.Катуница и с.Чешнегирово – община Садово, с.Рогош – община Марица и с.Ягодово – община „Родопи“ :