Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Никсолар“ ЕООД за „Изграждане на автосервиз и сондажен кладенец с дълбочина до 20м“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ :