Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Донка Гимишева и Ангел Гимишев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Каратопрак“ :