Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Стойчев за „Изграждане на  съоръжение за водовземане  – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Османова могила“ :