Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Вивагро“ ЕООД за „Цех за преработка на домати и склад за селскостопанска техника“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Орта хан“ :