Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Вероника Иванова за „Изграждане на 6 броя жилищни сгради, включващо и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Браниполе :