Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иванка Политова, Ненка Станчева и др. за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Браниполе :