Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алброн“ ООД за „Производствени и складови дейности – „Доставка, складиране на части и детайли за селскостопанска техника и прикачен инвентар, комплектоване, продажба и предоставяне на търговци“ , „Доставка, складиране и комплектоване на фотоволтаични системи““ в ПИ в землището на с.Белащица :