Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ивайло Драгиев за „Складова база за промишлени стоки в т.ч. изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 20 метра“ в ПИ в землището на с.Марково :