Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ти.Еф.Инвест“ ООД за „Складова база за строителни материали и метални изделия с офис и съоръжение за водовземане  – тръбен кладенец“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :