Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ТИР – инженеринг“ ЕООД за „Изграждане на складове, офис-сграда и сондажен кладенец до 20м.“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :