Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Галакси инвестмънт груп“ ООД за „Производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :