Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Девко груп БГ“ ООД за „Изграждане на тръбен кладенец и склад за промишлени стоки“ в ПИ в землището на с.Брестник :