Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Боряна Нушева, Мануела Янкова, Нели Калева, Веселин Калев, Таня Танев, Иорг Мьоверт и Анна Геше за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково :