Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Албена Бакалова-Тюфекчиева в за „Изграждане на складови бази и сондажен кладенец с дълбочина 30м“ в ПИ в землището на с.Браниполе :