Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борислав Стамболийски и Станислав Кондев за „Жилищно строителство – 10 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Тировете“ :