Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Костадинка Николова и Никола Николов за „Складова база за строителни материали и промишлени стоки и изграждане на сондажен кладенец до 20м“ в ПИ в землището на с.Крумово :