Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Железник – М“ ООД за „Изграждане на складова база за търговия с метали и метални изделия“ в ПИ в землището на с.Крумово :