Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мирослав Пирев и Златина Николова-Ранчева за „Жилищно строителство – 3 броя жилищни сгради и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“ :

Прочети